តារា​ប្រុស​ម្នាក់​សម្រេចចិត្ត​ឈប់​ពី​សិល្បៈ​ទៅធ្វើ​ចម្ការ​វិញ​

dnt-news : ការ​ប្រឡូក​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ​ហាក់​មិន​រីកចម្រើន​ទៅមុខ ធ្វើឱ្យ​តារា​សម្ដែង ឆា​នុ​ន បានសម្រេច​ចិត្ត​បញ្ចប់​អាជីព​នេះ​ទាំងស្រុង​ហើយ ដោយ​ងាក​ទៅ​ប្រក​បរបរ​ធ្វើស្រែ​ចម្ការ​វិញ​ម្ដង​។​
“​យូរៗ​ទៅ​មិនដឹង​រីកចម្រើន​ទៅណា ក៏​ឈប់​តែម្ដងទៅ ម្យ៉ាង​ខ្ញុំ​ដូច​លែង​ចង់​ធ្វើ​តារា​អី​ទៀតហើយ ធ្