ទីបំផុត​លោក គីម ជុង​អ៊ុន ត្រូវបាន​លើក​ឲ្យ​ធ្វើជា​ប្រធាន​គណបក្ស​ពលករ​កូរ៉េ នៅក្នុង​វ័យ​ទើបតែ ៣៣​ឆ្នាំ​

dnt-news : ទីបំផុត​ការវិភាគ​កន្លងមក បានក្លាយ​ទៅជា​ការពិត ដែល​លើ​សការស្មាន​ទៅទៀត គឺ​លោក គីម ជុង​អ៊ុន មេដឹកនាំ​កំពូល​របស់​កូរ៉េខាងជើង​នោះ បានទទួល​ការសម្រេច​ឲ្យ​រូបលោក​ឲ្យ​ក្លាយជា​ប្រធាន​គណបក្ស​ពលករ​ដែលជា​បក្ស​កាន់អំណាច​តែមួយគត់ ស្ថិតនៅក្នុង​វ័យ​ទើបតែ​៣៣​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ​។ នេះ​បើតាម​ការចេញផ្សាយ​មុននេះ​បន