សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

#គ្រឿងផ្សំមានៈ
-ទាមួយក្បាល (លាងទឹកអោយស្អាតកាត់ជាដុំៗ)
-ស្លឹកក្រូចសេីច3សន្លឹក ( លាងទឹកអោយស្អាត )
-គល់ស្លឹកគ្រៃ 3ដេីម( លាងទឹកអោយស្អាត ដុំអោយទួកៗ យកទៅដុតឬអាំង)
-ម្ទេសដៃនាង ឫ ម្ទេសខ្មាំង 5គ្រាប់ ( លាងទឹកអោយស្អាត យកទៅដុតឬអាំង)
-ខ្ទឹមសរ ខ្ទឹមក្រហម 5កំពឹស ( បកសំបកអោយស្អាត យកទៅដុត ឬអាំង ក៏បាន )
-រំដេង ( សិតសំបកចេញលាងទឹកអោយស្អាត ដុតឬ អាំងក៏បាន )
-ម្ទេសប្លោកខៀវ របស់ខ្មែរ 5ផ្លែ ( លាងទឹកអោយស្អាតយកទៅដុត ឬអាំងក៏បាន )
-ប្រហុកសាច់ ( ចិញ្ច្រាំអោយម៉ត់ខ្ចប់ យកទៅដុត ឬ អាំងក៏បាន )
– ផ្សិតចំបេីង ( លាងទឹកអោយស្អាតពុះជាពីរដុំ )
-ប៉េងប៉ោះ ( លាងទឹកអោយស្អាតពុះជាបួនដុំ )
-ត្រប់ស្រួយ (លាងទឹកអោយពុះជាពីរ )
-ម្ជួរ សណ្ដាន់ ក្រៀម ល្មមតាមចំណូលចិត្ត រស់ជាតិសម្លរ
-ទឹកត្រី
-ស្ករស
-អំបិល
-បីចេង
– ម្រេះព្រៅ នឹង ម្អម

សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

#វិធីធ្វេី:

ដាំទឹកអោយពុះ ចាក់ រំដេង. ខ្ទឹមសរ .ខ្ទឹមក្រហម . គល់ស្លឹកគ្រៃ . ស្លឹកក្រូចសេីច .ម្ទេសដៃនាង នឹងម្ទេសខ្មាំង . ម្ទេសប្លោក ប្រហុក ដែលអាំងចូល ទុកអោយពុះចាក់សាច់ទាចូល រួចបង់គ្រឿងផ្សំរស់ជាតិ ទឹកត្រី បីចេង អំបិល ស្ករស សណ្ដាន់
ភ្លក់តាមរស់ជាតិដែលចូលតាមគ្រួសារ ចូលចិត្ត ដាក់ត្រប់ស្រួយ ប៉េងប៉ោះ ផ្សិតចំបេីង អោយពុះម្ដងទៀត បង់ប្រេះព្រៅ. ម្អមស្រែ ជាការស្រេច ឆ្អិនហេីយ អាចទទួលទានបានហេីយ ជាមួយគ្រួសារ ឬ មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកបានហេីយ៕
សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

 

សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា

សម្លម្ជួរព្រៃសាច់ទា
ប្រភព៖ mohasneha

អ្នកនឹងចូលចិត្ត