តោះ ! មើល​សកម្មភាព ហេង ពិ​ទូ ថត MV បទ​ថ្មី (​មាន​វីដេអូ​)

6 Videos


យើងសង្កេតឃើញច្បាស់ថា ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក ហេង ពិទូ កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពីលោកចេញ MV បទ Original ដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ បទ ទីបំផុត ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសឹងមិនគួរឲ្យជឿពីសំណាក់មិត្តៗយុវវ័យទាំងប្រុសទាំងស្រី រហូតលោក ហេង ពិទូ ធ្វើបទថ្មីមួយទៀតបន្តសាច់រឿង ដែលមានចំណងជើងថា ស្នាមថើបចុងក្រោយ ។

បទថ្មីនោះក៏ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនដូចគ្នា ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៀត លោកក៏បានបង្ហោះសកម្មភាពថត MV បទ Original ថ្មីមួយទៀតផងដែរ ដែលមានចំណងជើងថា ភ្លៀង ។ កាលពីពេលចេញជាចម្រៀងដំបូង បទនេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនណាស់ដែរ ដោយសារមានការច្នៃប្រឌិតថ្មី បូករួមនឹងភាសាអេស្ប៉ាញ ។ ចង់ដឹងថា បទនេះនឹងទទួលបានសន្ទុះការគាំទ្រយ៉ាងណានោះ មានតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នា ៕ រិទ្ធី

តោះ ! មើល​សកម្មភាព ហេង ពិ​ទូ ថត MV បទ​ថ្មី (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ ! មើល​សកម្មភាព ហេង ពិ​ទូ ថត MV បទ​ថ្មី (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ ! មើល​សកម្មភាព ហេង ពិ​ទូ ថត MV បទ​ថ្មី (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ ! មើល​សកម្មភាព ហេង ពិ​ទូ ថត MV បទ​ថ្មី (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ ! មើល​សកម្មភាព ហេង ពិ​ទូ ថត MV បទ​ថ្មី (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ ! មើល​សកម្មភាព ហេង ពិ​ទូ ថត MV បទ​ថ្មី (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ ! មើល​សកម្មភាព ហេង ពិ​ទូ ថត MV បទ​ថ្មី (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ ! មើល​សកម្មភាព ហេង ពិ​ទូ ថត MV បទ​ថ្មី (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ ! មើល​សកម្មភាព ហេង ពិ​ទូ ថត MV បទ​ថ្មី (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ ! មើល​សកម្មភាព ហេង ពិ​ទូ ថត MV បទ​ថ្មី (​មាន​វីដេអូ​)