ផ្អែមល្ហែម​ត្រឹមតែ ៣ ខែ គូ​ស្វាមីភរិយា​នាង យីងយេ នុនថៈផន លែងលះគ្នា​

6 Videos


ក្រោយពីមានព័ត៌មានខ្សិបខ្សៀវមកថា នាង យីងយេ នុនថៈផន និង ស្វាមី ម៉ននុបផៈរ៉ាត់ រ៉ាត់ណៈវៈរ៉ា គ្រូពេទ្យកែសម្ផស្ស និង ជាអ្នកកែសម្ផស្សឱ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួន បានដើរដល់ផ្លូវបំបែក ក្រោយពីពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏រ៉ូមេនទីក ក្នុងរាត្រីដ៏ផ្អែមត្រជាក់ ចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ ១០០ លានបាទ កាលពីខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះមក ។

គ្មាននរណានឹកស្មានដល់ថាគូស្នេហ៍នេះ ឈានដល់ផ្លូវព្រាត់និរាសបែបនេះឡើយ ដោយសារមហាជនយល់ឃើញថា ពួកគេទាំងពីរ មុនឈានដល់ចាប់ដៃគ្នារួមអាវាហវិវាហ៍ គេបានស្ទង់ចិត្តគ្នាអស់រយៈពេល ៨ ឆ្នាំហើយដែរ ។

ផ្អែមល្ហែម​ត្រឹមតែ ៣ ខែ គូ​ស្វាមីភរិយា​នាង យីងយេ នុនថៈផន លែងលះគ្នា​

ព័ត៌មាននេះ ក្រោយពីវេបសាយមតិឈុនអនឡាញបានផ្សាយថា «នាង យីងយេ នុនថៈផន បានផ្តល់សម្ភាសដ៏ខ្លី ថាបានចែកផ្លូវជាមួយស្វាមី ម៉ននុបផៈរ៉ាត់ តាំងពីក្រោយ ចូលឆ្នាំថ្មីមកម៉េះ្ល ហើយលេខារបស់ ម៉ននុបផៈរ៉ាត់ បានទទួលទូរស័ព្ទ រួចឆ្លើយថា គាត់ជាប់កែសម្ផស្សឱ្យភ្ញៀវហើយ… »។

អ្នកជិតស្និទ្ធរបស់នាង យីងយេ និយាយថា ការចែកផ្លូវគ្នានេះ មិនមែនបង្កើតរឿង ក្នុងរឿងទេ ឬ ក៏ដើម្បី Promote ឱ្យមន្ទីរកែសម្ផស្សថ្មីរបស់គាត់ ។ ទោះយ៉ាងណា នៅថ្ងៃស្អែក ទី ១០ ខែឧសភានេះ នាង យីងយេ នឹងថ្លែងការណ៍ពីរឿងនេះ ទោះជាមុននេះនាងនិយាយថាមិនចង់លើករឿងនេះមកនិយាយទៀតឡើយ ៕ សូរ្យកាន្ត (កាពូក)

ផ្អែមល្ហែម​ត្រឹមតែ ៣ ខែ គូ​ស្វាមីភរិយា​នាង យីងយេ នុនថៈផន លែងលះគ្នា​
ផ្អែមល្ហែម​ត្រឹមតែ ៣ ខែ គូ​ស្វាមីភរិយា​នាង យីងយេ នុនថៈផន លែងលះគ្នា​
ផ្អែមល្ហែម​ត្រឹមតែ ៣ ខែ គូ​ស្វាមីភរិយា​នាង យីងយេ នុនថៈផន លែងលះគ្នា​
ផ្អែមល្ហែម​ត្រឹមតែ ៣ ខែ គូ​ស្វាមីភរិយា​នាង យីងយេ នុនថៈផន លែងលះគ្នា​
ផ្អែមល្ហែម​ត្រឹមតែ ៣ ខែ គូ​ស្វាមីភរិយា​នាង យីងយេ នុនថៈផន លែងលះគ្នា​
ផ្អែមល្ហែម​ត្រឹមតែ ៣ ខែ គូ​ស្វាមីភរិយា​នាង យីងយេ នុនថៈផន លែងលះគ្នា​
ផ្អែមល្ហែម​ត្រឹមតែ ៣ ខែ គូ​ស្វាមីភរិយា​នាង យីងយេ នុនថៈផន លែងលះគ្នា​
ផ្អែមល្ហែម​ត្រឹមតែ ៣ ខែ គូ​ស្វាមីភរិយា​នាង យីងយេ នុនថៈផន លែងលះគ្នា​
ផ្អែមល្ហែម​ត្រឹមតែ ៣ ខែ គូ​ស្វាមីភរិយា​នាង យីងយេ នុនថៈផន លែងលះគ្នា​
ផ្អែមល្ហែម​ត្រឹមតែ ៣ ខែ គូ​ស្វាមីភរិយា​នាង យីងយេ នុនថៈផន លែងលះគ្នា​