កម្ពុជា​បន្ថែម​រថយន្ត​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ ១១៣​គ្រឿង​​ទៅ​គ្រប់​ខេត្ត

បន្ទាប់​ពី​មាន​អគ្គិភ័យ​បន្ត​បន្ទាប់ និង​ដើម្បី​ពង្រឹង​សុវត្ថិភាព​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា​បាន​សម្រេច​បន្ថែម​រថយន្ត​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ ១១៣​គ្រឿង​ទៀត​ទៅ​គ្រប់​ខេត្ត-រាជធានី ហើយ​ទើប​ដឹក​ពី​ប្រទេស​ចិន​មក​ដល់​កំពង់ផែ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​នៅ​ព្រឹក​នេះ។

 

កម្ពុជា​បន្ថែម​រថយន្ត​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ ១១៣​គ្រឿង​​ទៅ​គ្រប់​ខេត្ត

 

រថយន្ត​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ​ទាំង ១១៣​គ្រឿង​នោះ ត្រូវ​បែងចែក​ជូន​បណ្ដា​ខេត្ត​ទាំង២៤ ចំនួន ៩៩គ្រឿង និង​រក្សា​ទុក​នៅ​នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​បង្ការ ពន្លត់​អគ្គិភ័យ និង​សង្គ្រោះ​ចំនួន ១៤​គ្រឿង។ តាម​គម្រោង អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ នឹង​បន្ថែម​រថយន្ត​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ជា​ច្រើន​គ្រឿង​ទៀត​នៅ​ឆ្នាំ២០១៧ ខាង​មុខ​នេះ៕

 

តារាង​បែក​ចែក​រថយន្ត​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​តាម​ខេត្ត៖

 

កម្ពុជា​បន្ថែម​រថយន្ត​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ ១១៣​គ្រឿង​​ទៅ​គ្រប់​ខេត្ត

កម្ពុជា​បន្ថែម​រថយន្ត​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ ១១៣​គ្រឿង​​ទៅ​គ្រប់​ខេត្ត

កម្ពុជា​បន្ថែម​រថយន្ត​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ ១១៣​គ្រឿង​​ទៅ​គ្រប់​ខេត្ត

កម្ពុជា​បន្ថែម​រថយន្ត​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ ១១៣​គ្រឿង​​ទៅ​គ្រប់​ខេត្ត

 

 

អត្ថបទ៖ គង់ វិសាល
រូបភាព៖ ABC Cambodia Family