សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី សាយ ឈុំ បានអនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោកជំទាវ Felicidade de Sousa Guterres ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វិសាមញ្ញ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត ចូលជួប​សម្តែង​ការគួរសម​

ភ្នំពេញ​:
សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បានអនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោកជំទាវ Felicidade de Sousa Guterres ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វិសាមញ្ញ និង​ពេញ​សមត្ថភាព នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ចូលជួប​សម្តែង​ការគួរសម នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​វិមាន​ព្រឹទ្ធសភា​៕​

សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី សាយ ឈុំ បានអនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោកជំទាវ Felicidade de Sousa Guterres ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វិសាមញ្ញ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត  ចូលជួប​សម្តែង​ការគួរសម​

សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី សាយ ឈុំ បានអនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោកជំទាវ Felicidade de Sousa Guterres ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វិសាមញ្ញ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត  ចូលជួប​សម្តែង​ការគួរសម​

សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី សាយ ឈុំ បានអនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោកជំទាវ Felicidade de Sousa Guterres ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វិសាមញ្ញ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត  ចូលជួប​សម្តែង​ការគួរសម​

សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី សាយ ឈុំ បានអនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោកជំទាវ Felicidade de Sousa Guterres ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វិសាមញ្ញ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត  ចូលជួប​សម្តែង​ការគួរសម​