ព័ត៌មាន​ថ្មី​ពី NASA! ភព​ចំនួន ៣០ ត្រូវបាន​រកឃើញ នឹង​អាចជា​កន្លែង​ដែលមាន​ជីវិត​រស់នៅ​

dnt-news : ទីភ្នាក់ងារ​អវកាស​អាមេរិក NASA បានធ្វើការ​បើ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ដ៏​កម្រ​មួយ​ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​លទ្ធផល​នានា ដែល​ចេញ​ដោយ​កែវ​យឺត​អវកាស Kepler ដែល​បាន បំពេញបេសកកម្ម​ក្នុង​ទី​អវកាស​អស់​រយៈពេល ០៧​ឆ្នាំ​មកហើយ ក្នុង​នោះគេ​អាច​សន្ម​ត់​ថា​ភព​ថ្មីៗ ចំនួន ៣០​ឯណោះ ដែល​អាច​ឲ្យ​ជីវិត​