បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​​តារា​ស្រី​ៗ​ដាច់

អ្នក​និយម​លេង​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ធ្វើ​ការ​ចម្រាញ់​យក​តារា​ប្រុស​ល្បី​ៗ​ដែល​មិន​ត្រឹម​តែ​សង្ហា​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ តែ​ក៏​ស្រស់​ស្អាត​ផង​ដែរ។មាន​តារា​ប្រុសៗ​ជា​ច្រើន​ដែល​​សង្ហា​​ក៏​សង្ហា​ ស្អាត​ក៏​ស្អាត​។ យ៉ាង​ណា​មិញ​ តើ​តារា​បុរស​ណា​ខ្លះ​ដែល​ស្អាត​លើស​តារា​ស្រី​ៗ​ទៀត?

ប្រភព​ដើម​​ពី​ Pann អ្នក​និយម​លេង​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​​បាន​រាយ​ឈ្មោះ​តារា​ប្រុសៗ​ដែល​មិន​ត្រឹម​តែ​សង្ហា​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ តែ​ក៏​ស្រស់​ស្អាត​ផង​ដែរ។​

ដោយ​ដាក់​ចំណង​ជើង​ថា​ “​តារា​ប្រុសៗ​ល្បីៗ​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​និង​សង្ហា”​​ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ពួកគេ៖

G-Dragon

បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​​តារា​ស្រី​ៗ​ដាច់

Sungjong 

បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​​តារា​ស្រី​ៗ​ដាច់

J-Hope

បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​​តារា​ស្រី​ៗ​ដាច់

Taemin

បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​​តារា​ស្រី​ៗ​ដាច់

Kim Jinhwan

បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​​តារា​ស្រី​ៗ​ដាច់

Kim Jinwoo

បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​​តារា​ស្រី​ៗ​ដាច់

Hyungwon

បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​​តារា​ស្រី​ៗ​ដាច់

Scoops

បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​​តារា​ស្រី​ៗ​ដាច់

Xiumin

បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​​តារា​ស្រី​ៗ​ដាច់

Junghan

បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​​តារា​ស្រី​ៗ​ដាច់

ប្រភពៈ

ដោយៈ Gemini Fleta


  • បញ្ជី​ឈ្មោះ​នៃ​តារា​ប្រុស​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​​តារា​ស្រី​ៗ​ដាច់已关闭评论
  • 14 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/05/11  Category:វីដេអូ
Tags: