ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែល​រូបអង្គរ​វត្តមាន​នៅក្នុង​ស៊ីម អេក្រង់​របស់​ទូរ​សព្ទ​សាម​សុង​

dnt-news : វា​ជា​លើកដំបូង​ហើយ ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ទូរ​សព្ទ​ដ៏​ធំ​មួយ​បាន​រចនា​ស៊ីម ស្គ្រី​ន និង​ប្រអប់​ជាមួយ​រូប​ប្រាសាទអង្គរវត្ត និង​អាយ​ខន់​(icon)​ជា​ផ្ការំដួល​ដែលជា​និមិត្ត​រូបតំណាង​ប្រទេស​ខ្មែរ​។​
​លោក សឹង​ហូ ឆ​យ​(Seungho Choi)​អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​សាម​សុង​ថៃ​អេឡិចត្រូនិក​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​និង​ឡាវ​បានឱ