សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នឹង​អញ្ជើញ​ទៅ​ទស្សន​កិច្ច​ការ​ងារ​នៅ​រុស្ស៊ី​ដើម​សប្តាហ៍​ក្រោយ

សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នឹង​អញ្ជើញ​ទៅ​ទស្សន​កិច្ច​ការ​ងារ​នៅ​រុស្ស៊ី​ដើម​សប្តាហ៍​ក្រោយ