សម្រស់​លោកយាយ ៨០ ឆ្នាំ ផ្អើល​ពេញ Instagram​

6 Videos


ថ្មីៗនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសង្គម Instagram គេឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយលោកយាយម្នាក់ ដោយសារការប៉ិនប្រសព្វផាត់មុខរបស់លោកយាយ ។ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា លោកយាយខាងលើមានឈ្មោះ Livia អាយុ ៨០ ឆ្នាំ ហើយសម្រាប់ការផាត់មុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់លោកយាយនេះដែរគឺដោយសារស្នាដៃចៅស្រីរបស់គាត់ដែលជាអ្នកជំនាញផាត់មុខឈ្មោះ Tea Flego ព្រោះលោកយាយបានពឹងឲ្យនាងជួយ ។

សម្រស់​លោកយាយ ៨០ ឆ្នាំ ផ្អើល​ពេញ Instagram​

បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរួចមក ថ្មីៗនេះលោកយាយ Livia ដែលមានឈ្មោះក្នុង Instagram ថា Glam-Ma បានក្លាយទៅជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកលេងកម្មវិធី Instagram ។ ចង់ដឹងថា តើសម្រស់របស់លោកយាយអាយុ ៨០ ឆ្នាំរូបនេះមានសម្រស់ស្អាតប្លែកយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីបានផាត់មុខរួច សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖ កុសល (ប្រភព បដផេនដា)

សម្រស់​លោកយាយ ៨០ ឆ្នាំ ផ្អើល​ពេញ Instagram​
សម្រស់​លោកយាយ ៨០ ឆ្នាំ ផ្អើល​ពេញ Instagram​
សម្រស់​លោកយាយ ៨០ ឆ្នាំ ផ្អើល​ពេញ Instagram​
សម្រស់​លោកយាយ ៨០ ឆ្នាំ ផ្អើល​ពេញ Instagram​
សម្រស់​លោកយាយ ៨០ ឆ្នាំ ផ្អើល​ពេញ Instagram​