គន្លឹះសាមញ្ញក្នុង​ការ​បិទ Snooze ពេល​ម៉ោង​រោទិ៍ ដើម្បី​កុំឲ្យច្រលំ​ចុច​ឲ្យ​ម៉ោង​រោទិ៍ម្តង​ទៀត សម្រាប់ iOS !

នេះជាគន្លឹះ​សាមញ្ញមួយ ដែល​ដោះ​ស្រាយ​លើ​បញ្ហាមួយ​ចំនួន ដែល​មានអ្នក​ប្រើប្រាស់​មួយចំនួន​បាន​ចុច​ច្រលំ​លើ​ប៊ូតុង Snooze នេះ​នៅ​ពេលម៉ោង​រោទ៍ិឮឡើងម្តងៗ។ ដូចនេះអ្នកអាចបិទវាបាន។

គន្លឹះសាមញ្ញក្នុង​ការ​បិទ Snooze ពេល​ម៉ោង​រោទិ៍ ដើម្បី​កុំឲ្យច្រលំ​ចុច​ឲ្យ​ម៉ោង​រោទិ៍ម្តង​ទៀត សម្រាប់ iOS !

Snooze នេះជាមុខងារមួយ ដែលនៅពេលអ្នកចុចលើវានោះ វានឹងបន្ថែមប៉ុន្មាននាទីទៀត រោទិ៍ម្តងទៀត ដូចនេះបើអ្នកច្រលំចុចលើវា វានឹងដំនើរការម៉ោងរោទិ៍ម្តងទៀត ហើយបើ​អ្នកមិន​ពេញចិត្តវា​សូមអាន​ការ​ណែនាំខាងក្រោម ដើម្បីធ្វើការបិទមុខងារនេះ។

សូមធ្វើតាមវិធីខាងក្រោម៖

  • ទៅកាន់កម្មវិធី Clock រួចចុចលើ Edit ពេលនោះអ្នកនឹងឃើញ កន្លែងបិទ Snooze នៅផ្នែកខាង​ក្រោម។

គន្លឹះសាមញ្ញក្នុង​ការ​បិទ Snooze ពេល​ម៉ោង​រោទិ៍ ដើម្បី​កុំឲ្យច្រលំ​ចុច​ឲ្យ​ម៉ោង​រោទិ៍ម្តង​ទៀត សម្រាប់ iOS !

នេះជាគន្លឹះសាមញ្ញមួយ ដែលអាចធ្វើការបិទបាន ហើយវាក៏មានស្រាប់លើកម្មវិធី Clock ដូចនេះអ្នកមិន​ចាំបាច់​ពិបាក ក្នុងការទៅបិទរញ៉េរញ៉ៃឡើយ ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្ត អាចបិទវាបានភ្លាមៗ។

***សូមចុចទីនេះ ដើម្បី Subscribe YouTube Channel របស់ ខេមបូរីផត ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ!!!

គន្លឹះសាមញ្ញក្នុង​ការ​បិទ Snooze ពេល​ម៉ោង​រោទិ៍ ដើម្បី​កុំឲ្យច្រលំ​ចុច​ឲ្យ​ម៉ោង​រោទិ៍ម្តង​ទៀត សម្រាប់ iOS !

  • ដោយ: Hong
  • 11:02 AM, 12 May
  • ប្រភព: iDownload blog
  • Tag: ចំណេះដឹងទូទៅ