សម្ដី​ផ្លែផ្កា​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ ធ្វើឱ្យ ម៉េង កែវ ពេ​ជ្ជ​តា ស្ដាប់​ហើយ​ក្ដួ​ត​ឈាម​

បន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់អ្នកនាង ម៉េង កែវពេជ្ជតា ទៅកាន់ ដេននី ក្វាន់ រួចមក ពេលនេះ ដេននី ក្វាន់វាយបកទៅវិញផ្លែផ្កាបែបមិនបញ្ចេញឈ្មោះថា « ឆ្ងល់ណាស់មិចក៏មករមាស់តែរឿងខ្ញុំចឹង? ខ្ញុំជាឃាតករ ឬ ក៏ដើរលួច ឆក់ ប្លន់ គេបានជាម្នាក់ៗប្រឹងបើកបំពង់កស្រែកម្ល៉េះ? ដូចជាមីងម្នាក់ចឹងតាំងខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវនឹងថ្លៃថ្នូរណាស់ទាំងដែលខ្លួនឯងរលួយខ្វល់មិនគិតផង…ខ្ញុំសិចស៊ីក៏សិចស៊ីតែកាយ មិនដូចអ្នកសុភាពនឹងលើរង្គើក្រោមនោះទេ ។

សម្ដី​ផ្លែផ្កា​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ ធ្វើឱ្យ ម៉េង កែវ ពេ​ជ្ជ​តា ស្ដាប់​ហើយ​ក្ដួ​ត​ឈាម​

មីងឯងនិយាយថាឱ្យខ្ញុំបានល្អណាស់ តែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ទៅមីងវិញដែរ…មីងថាខ្ញុំថោកហើយខ្លួនមីងថ្លៃណាស់គឺថ្លៃពេកហើយថ្លៃដល់ថ្នាក់ប្តីលែងក្បាល និង ហែកកេរ្តិ៍ពេញប្រទេសថាខ្លួនមានសាហាយនឹងហើយឬអ្នកថ្លៃថ្នូរ? តាមខ្ញុំដឹងខ្លួនមីងធ្លាប់ស្លៀកពាក់សុភាពជិតលើជិតក្រោមដែរ តែក៏ត្រូវគេរិះគន់ពេញប្រទេសមិចមិនគិតផង…ខ្ញុំមិនខឹងទេព្រោះមីងចាស់ហើយអាចនឹងមានបញ្ហាខាងខួរក្បាលព្រោះពីមុនត្រូវប្តីវាយទាត់ធាក់ឡើងប្រសៃប្រសាទហើយ ជូនពរឆាប់ជាពីជំងឺសរសៃប្រសាទណា(ផ្ញើរជូនអ្នកមីងផ្កាវល្លិ៍ផោម) ។

សម្ដី​ផ្លែផ្កា​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ ធ្វើឱ្យ ម៉េង កែវ ពេ​ជ្ជ​តា ស្ដាប់​ហើយ​ក្ដួ​ត​ឈាម​

នេះសបញ្ជាក់ថា ពេលនេះទោះបីនរណាក៏ដោយ ឱ្យតែនិយាយទិតៀនពីរឿង ដេននី ក្វាន់ សិចស៊ីនោះ គឺនាងមិនទុកមុខឱ្យឡើយ គឺវាយបកភ្លាមៗបែបមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់តែម្ដង ៕ ភូមិន្ទ

សម្ដី​ផ្លែផ្កា​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ ធ្វើឱ្យ ម៉េង កែវ ពេ​ជ្ជ​តា ស្ដាប់​ហើយ​ក្ដួ​ត​ឈាម​
សម្ដី​ផ្លែផ្កា​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ ធ្វើឱ្យ ម៉េង កែវ ពេ​ជ្ជ​តា ស្ដាប់​ហើយ​ក្ដួ​ត​ឈាម​
សម្ដី​ផ្លែផ្កា​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ ធ្វើឱ្យ ម៉េង កែវ ពេ​ជ្ជ​តា ស្ដាប់​ហើយ​ក្ដួ​ត​ឈាម​
សម្ដី​ផ្លែផ្កា​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ ធ្វើឱ្យ ម៉េង កែវ ពេ​ជ្ជ​តា ស្ដាប់​ហើយ​ក្ដួ​ត​ឈាម​
សម្ដី​ផ្លែផ្កា​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ ធ្វើឱ្យ ម៉េង កែវ ពេ​ជ្ជ​តា ស្ដាប់​ហើយ​ក្ដួ​ត​ឈាម​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត