លោកស្រី​បណ្ឌិត Alison Carter នឹងធ្វើ​បទ​បង្ហាញ ពី​ការរស់នៅ របស់​ប្រជាជន​សម័យអង្គរ​

សៀមរាប:
សេចក្ដីជូនដំណឹង​អំពី ការធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ស្ដីពី លទ្ធផល​ជាបឋម នៃ​ការធ្វើ​កំណាយ​ស្រាវជ្រាវ អំពី​ការតាំង​ទីលំនៅ​រស់នៅ របស់​ប្រជាជន​សម័យអង្គរ នៅ​ភាគ​អាគ្នេយ៍ ក្នុង​ប្រាសាទអង្គរវត្ត ឆ្នាំ​២០១៥ ដោយ​លោកស្រី​បណ្ឌិត Alison Carter វេលា​ម៉ោង​៩​ព្រឹក ថ្ងៃទី​១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​សាល​សិក្សា​លលៃ នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្ដុះបណ្ដាល​អ​ង្គ​រ អាជ្ញាធរ​អប្សរា​។​

លោកស្រី​បណ្ឌិត Alison Carter នឹងធ្វើ​បទ​បង្ហាញ ពី​ការរស់នៅ របស់​ប្រជាជន​សម័យអង្គរ​