៥ សន្លឹក​ពី G-Dragon ស្រលាញ់​មួយ​ណា​ជាង​គេ?

Kwon Ji-yong ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​នរណា​ក៏​ស្គាល់​ថា​ជា​តារា​ចម្រៀង​ប្រុស​កូរ៉េ​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​ G-Dragon ស្ថិត​ក្នុង​ក្រុម​ Big-Bang។

ឥឡូវ​ Cambomag សូម​លើក​យក​រូបភាព​សន្លឹក​ចំនួន​ ៥ ពី G-Dragon ហើយ​មួយ​ណា​ដែល​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ពេញ​ចិត្ត​ជាង​គេ។

ដោយ​៖ ហុង