ដំណោះស្រាយ​សម្រាប់​ស្បែក​ស្ងួត​

6 Videos


ស្បែកស្ងួត មកពីខ្យល់អាកាស ឬផឹកទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ ជាពិសេសស្ត្រីដែលចូលចិត្តសេពគ្រឿងស្រវឹង ត្រូវប្រយ័ត្នបញ្ហាស្បែកស្ងួតពីជាតិអាល់កុលផងដែរ។ប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យមុខទ្រុឌទ្រោម ស្បែកស្ងួត មើលទៅចាស់ជាងវ័យទេ គួរប្រញាប់ថែទាំសុខភាពដោយផឹកទឹកឲ្យបានច្រើន និងបំប៉នស្បែកឲ្យមានសំណើមជាប្រចាំផងដែរ ៕