ជញ្ជីង​ចល័ត​ថ្លឹង​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់ នឹង​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​វិញ​

dnt-news : ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន គ្រោង​ស្នើ​ទៅកាន់​ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បី​សុំ​ដំឡើង​ជញ្ជីង​ចល័ត​ឡើងវិញ​។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួង​ជំនាញ​មួយ​នេះ ក៏បាន​ចេញ​វិធាន​ការចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​យានដ្ឋាន​កែច្នៃ​យានយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់ ដែល​នាំ​ដល់​ការបំផ្លាញ​ផ្លូវថ្នល់​សាធារណៈ​។​