ដេ​ន​នី ក្វាន់ ចេញ​វីដេអូ​សុំទោស​ជា​សាធារណៈ​ ​

dnt-news : ក្រោយពី​នាង ដេ​ន​នី ក្វាន់ បាន​ផ្ទុះ​កំហឹង​តបត​ទៅនឹង​អ្នកសិល្បៈ​មួយចំនួន​ដែល​បាន​រិះគន់​នាង​ទៅលើ​ការ​ស្លៀកពាក់​បែប​សិច​ស៊ី​ជ្រុល​ហួសហេតុ​រហូត​មហាជន​ខ្លះ​បានលើកឡើង​ប្រដូច​នាង​ទៅ​លក់ខ្លួន ដែលជា​ការរិះគន់​ឲ្យ​តម្លៃ​នាង ដេ​ន​នី ក្វាន់ ទាប​បំផុត​។