ទឹកស្ទឹង​សៀមរាប​ប្រែ​ពណ៌​ខៀវស្រងាត់​

​សៀមរាប​៖ ស្ទឹង​សៀមរាប គឺ​កន្លែង​ទាក់ទាញ​មួយ​សម្រាប់​ភ្ញៀវទេសចរ​។ ភ្ញៀវទេសចរ តែង​ធ្វើដំណើរ​ថ្មើរជើង​តាម​បណ្តោយ​ស្ទឹង​សៀមរាប ដែល​ហ៊ុំព័ទ្ធ​ដោយ​ដើមឈើ​តូចធំ​។ ដោយសារ​អាកាសធាតុ​ក្តៅ​ហួងហែង ធ្វើ​ឲ្យ​ទឹកស្ទឹង​សៀមរាប មិន​ទឹក​តិច និង​ថយចុះ​អ្នក​សំអាត បាន​បណ្តាល​ឲ្យ​ស្ទឹង​មួយ​នេះ មាន​ពណ៌​ខៀវស្រងាត់​។

​សូម​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​ទឹកស្ទឹង​សៀមរាប ក្នុង​រដូវ​រាំងភ្លៀង​នេះ​

ទឹកស្ទឹង​សៀមរាប​ប្រែ​ពណ៌​ខៀវស្រងាត់​

ទឹកស្ទឹង​សៀមរាប​ប្រែ​ពណ៌​ខៀវស្រងាត់​

ទឹកស្ទឹង​សៀមរាប​ប្រែ​ពណ៌​ខៀវស្រងាត់​

ទឹកស្ទឹង​សៀមរាប​ប្រែ​ពណ៌​ខៀវស្រងាត់​

ទឹកស្ទឹង​សៀមរាប​ប្រែ​ពណ៌​ខៀវស្រងាត់​

ទឹកស្ទឹង​សៀមរាប​ប្រែ​ពណ៌​ខៀវស្រងាត់​