គ្រាន់តែ​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ ផ្ទះ​ជិត​៤០០​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​ពួក​ បាន​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូល

គ្រាន់តែ​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ ផ្ទះ​ជិត​៤០០​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​ពួក​ បាន​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូលសៀមរាប​ ​៖​ គ្រាន់តែ​ភ្លៀង​លាយឡំ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ប៉ុណ្ណោះ​ ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទះ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​៧​ឃុំ ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​ពួក​បាន​ដួល​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូង​ខូចខាត​ជិត​៤០០​ខ្នង​យ៉ាង​ដំណំ ព្រមទាំង​បណ្ដាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ប្រុស​ស្រី​រង​របួស​៦​នាក់​ផង​ដែរ។

លោក​ម៉ៅ វិសុទ្ធ អភិបាលស្រុក​ពួក​បាន​បញ្ជាក់​ប្រាប់​កម្ពុ​ជា​ថ្មី​នៅ​មុន​នេះ​បន្តិច​ថា ភ្លៀង​លាយឡំ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​នេះ​បាន​ចាប់ផ្ដើម​កាលពី​វេលា​ម៉ោង​ប្រមាណ​៥​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ បណ្ដាល​ឲ្យ​ផ្ទះ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​៧​ឃុំ​គឺ ឃុំ​ពួក ឃុំ​ល្វា ឃុំ​សសរស្ដម្ភ ឃុំ​រើល ឃុំ​ខ្នាច ឃុំ​សំរោង​យា ​និង​ឃុំ​យាង រង​ការខូចខាត​ចំនួន​៣៨៨​ខ្នង​ ក្នុង​នោះ​រលំ​ទាំងស្រុង​៥៦​ខ្នង របើក​ដំបូល​៣៣២ ព្រមទាំង​បណ្ដាល​ឲ្យ​មនុស្ស​៦​នាក់​រង​របួស​(​ស្រី​៤​នាក់)៕

គ្រាន់តែ​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ ផ្ទះ​ជិត​៤០០​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​ពួក​ បាន​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូល

គ្រាន់តែ​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ ផ្ទះ​ជិត​៤០០​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​ពួក​ បាន​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូល

គ្រាន់តែ​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ ផ្ទះ​ជិត​៤០០​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​ពួក​ បាន​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូល

គ្រាន់តែ​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ ផ្ទះ​ជិត​៤០០​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​ពួក​ បាន​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូល

គ្រាន់តែ​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ ផ្ទះ​ជិត​៤០០​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​ពួក​ បាន​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូល

គ្រាន់តែ​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ ផ្ទះ​ជិត​៤០០​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​ពួក​ បាន​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូល

គ្រាន់តែ​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ ផ្ទះ​ជិត​៤០០​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​ពួក​ បាន​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូល

គ្រាន់តែ​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ ផ្ទះ​ជិត​៤០០​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​ពួក​ បាន​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូល

គ្រាន់តែ​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ ផ្ទះ​ជិត​៤០០​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​ពួក​ បាន​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូល

គ្រាន់តែ​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ ផ្ទះ​ជិត​៤០០​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​ពួក​ បាន​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូល

គ្រាន់តែ​រយៈពេល​ប្រមាណ​កន្លះ​ម៉ោង​ ផ្ទះ​ជិត​៤០០​ខ្នង​នៅ​ស្រុក​ពួក​ បាន​រលំ និង​ប៉ើង​ដំបូល