ចង់ឃើញ​មុខ​ «អ្នក​ម្ដាយ​» របស់​តារាចម្រៀង​ល្បីៗ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ទេ ?

ទស្សនិកជនធ្លាប់តែឃើញពីសមត្ថភាពដ៏លេចធ្លោរបស់តារាល្បីៗមួយចំនួនក្នុងប្រទេស ប៉ុន្តែប្រហែលជាកម្រ បានឃើញណាស់ពីមុខមាត់អ្នកម្ដាយរបស់តារាល្បីៗទាំងនោះ ។ ពេលនេះ «ប្រជាប្រិយ» សូមពាំនាំរូបភាព អ្នកម្ដាយរបស់តារាល្បីៗមួយចំនួនមានដូចខាងក្រោមនេះ ៖ ភូមិន្ត

១ អ្នកម្ដាយរបស់ មាស សុខសោភា

ចង់ឃើញ​មុខ​ «អ្នក​ម្ដាយ​» របស់​តារាចម្រៀង​ល្បីៗ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ទេ ?

២ អ្នកម្ដាយរបស់លោក ព្រាប សុវត្តិ

ចង់ឃើញ​មុខ​ «អ្នក​ម្ដាយ​» របស់​តារាចម្រៀង​ល្បីៗ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ទេ ?

៣ អ្នកម្ដាយរបស់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា

ចង់ឃើញ​មុខ​ «អ្នក​ម្ដាយ​» របស់​តារាចម្រៀង​ល្បីៗ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ទេ ?

៤ អ្នកម្ដាយរបស់ ពេជ្រ សោភា

ចង់ឃើញ​មុខ​ «អ្នក​ម្ដាយ​» របស់​តារាចម្រៀង​ល្បីៗ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ទេ ?

៥ អ្នកម្ដាយរបស់ ឆន សុវណ្ណរាជ

ចង់ឃើញ​មុខ​ «អ្នក​ម្ដាយ​» របស់​តារាចម្រៀង​ល្បីៗ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ទេ ?
ចង់ឃើញ​មុខ​ «អ្នក​ម្ដាយ​» របស់​តារាចម្រៀង​ល្បីៗ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ទេ ?

៦ អ្នកម្ដាយរបស់ សុគន្ធ នីសា

ចង់ឃើញ​មុខ​ «អ្នក​ម្ដាយ​» របស់​តារាចម្រៀង​ល្បីៗ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ទេ ?

៧ អ្នកម្ដាយរបស់ ឆាយ វីរៈយុទ្ធ

ចង់ឃើញ​មុខ​ «អ្នក​ម្ដាយ​» របស់​តារាចម្រៀង​ល្បីៗ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ទេ ?