ក្រុម​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​សម្រស់​រវាង Suzy និង Sulli

នៅ​ពេល​ពិភាក្សា​អំពី​សម្រស់​របស់​តារា​ស្រី​កំពូលៗ​ Suzy​ សមាជិក​នៃក្រុម​ច្រៀង​នារី​ MissA និង Sulli ដែល​ជា​អតីត​សមាជិក​ស្រី​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី F(x) តែង​តែ​ត្រូវ​បាន​គេ​លើក​យក​ពិភាក្សា​វែកញែក។

ព្រោះថា​តារា​ស្រី​ឆ្នើម​ទាំង​ពីរ​នេះ​មាន​អាយុ​ស្របាល​គ្នា ពួកគេ​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ប្រៀបធៀប​គ្នា​ដោយ​ចៀស​មិន​រួច។

ជាមួយ​នឹង​សន្ធឹក​ការ​គាំ​ទ្រ​ប្រហាក់​ប្រហែល​គ្នា កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ក្រុម​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត​ធ្វើ​ការ​វែក​ញែក​ថាតើ​អ្នក​ណា​ទទួល​ការ​គាំ​ទ្រ​ច្រើន​ជាង​ខាង​ផ្នែក​សម្រស់។

តោះ​ពិនិត្យ​មើល​ភាព​ខុស​គ្នា​របស់​អ្នក​ទាំង​ពីរ​ទាំង​អស់​គ្នា៖

Suzy

ក្រុម​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​សម្រស់​រវាង Suzy និង Sulli
ក្រុម​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​សម្រស់​រវាង Suzy និង Sulli
ក្រុម​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​សម្រស់​រវាង Suzy និង Sulli
ក្រុម​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​សម្រស់​រវាង Suzy និង Sulli
ក្រុម​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​សម្រស់​រវាង Suzy និង Sulli

Sulli

ក្រុម​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​សម្រស់​រវាង Suzy និង Sulli
ក្រុម​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​សម្រស់​រវាង Suzy និង Sulli
ក្រុម​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​សម្រស់​រវាង Suzy និង Sulli
ក្រុម​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​សម្រស់​រវាង Suzy និង Sulli

ក្រុម​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​សម្រស់​រវាង Suzy និង Sulli
ប្រភពៈ
ដោយៈ Gemini Fleta


  • ក្រុម​អ្នក​និយម​លេង​អ៊ីនធឺណិត ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​សម្រស់​រវាង Suzy និង Sulli已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/05/14  Category:កំសាន្ត
Tags: