គយគន់​សម្រស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ «ទីបំផុត» បន្តិច​ទៅ​មើល ឃ្យ​ូដ​​អី​យ៉ាង​​នេះ​​!

បន្ទាប់ពីបង្ហាញវត្តមានជាតួស្រីនៅក្នុង MV បទ Original ថ្មី ទីបំផុត របស់លោក ហេង ពិទូ កាលពីចុងឆ្នាំ ២០១៥ កញ្ញា រីយ៉ា បានធ្វើឲ្យមិត្តៗយុវវ័យជាច្រើនបានស្គាល់នាង ព្រោះតែទេពកោសល្យសម្តែងយ៉ាងល្អ បូករួមនឹងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាត ។ ដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ រូបនាងត្រូវបានផលិតកម្មជាច្រើនហៅថត ដែលធ្វើឲ្យនាងមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជីវិតសិល្បៈ ។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ នាងក៏បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមបម្រើក្នុងជួរមន្ត្រីនគរបាលជាតិផងដែរ ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះ ទោះបីជានាងស្ថិតក្នុងឈុតឯកសណ្ឋានជានគរបាលក្តី សម្រស់នាងនៅតែស្រស់ស្អាត សម្បូរដោយភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង ។ ចង់ដឹងថា កញ្ញា រីយ៉ា ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖ ៕  រិទ្ធី

គយគន់​សម្រស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ «ទីបំផុត» បន្តិច​ទៅ​មើល ឃ្យ​ូដ​​អី​យ៉ាង​​នេះ​​!
គយគន់​សម្រស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ «ទីបំផុត» បន្តិច​ទៅ​មើល ឃ្យ​ូដ​​អី​យ៉ាង​​នេះ​​!
គយគន់​សម្រស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ «ទីបំផុត» បន្តិច​ទៅ​មើល ឃ្យ​ូដ​​អី​យ៉ាង​​នេះ​​!
គយគន់​សម្រស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ «ទីបំផុត» បន្តិច​ទៅ​មើល ឃ្យ​ូដ​​អី​យ៉ាង​​នេះ​​!
គយគន់​សម្រស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ «ទីបំផុត» បន្តិច​ទៅ​មើល ឃ្យ​ូដ​​អី​យ៉ាង​​នេះ​​!
គយគន់​សម្រស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ «ទីបំផុត» បន្តិច​ទៅ​មើល ឃ្យ​ូដ​​អី​យ៉ាង​​នេះ​​!
គយគន់​សម្រស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ «ទីបំផុត» បន្តិច​ទៅ​មើល ឃ្យ​ូដ​​អី​យ៉ាង​​នេះ​​!
គយគន់​សម្រស់​តួ​ស្រី​ក្នុង​បទ «ទីបំផុត» បន្តិច​ទៅ​មើល ឃ្យ​ូដ​​អី​យ៉ាង​​នេះ​​!