ទិដ្ឋភាព​រាត្រី​ខ្សែ​ភាព​យន្ដ​អង្គរ​ នៅ​ Major Cineplex ម្សិលមិញ​នេះ

កាល​ពី​ម្សិលមិញ ក្រុមហ៊ុន​ស្រាបៀរ​អង្គរ​បាន​ធ្វើ​ពិធី​រាត្រី​ខ្សែ​ភាព​យន្ដ​អង្គរ ដោយ​ផ្ដល់​សំបុត្រ​កុន VIP ចំនួន ៤០ សន្លឹក Free Free ចូល​ទស្សនា​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ដ៏​ល្អ​បំផុត Captain America: Civil War នៅ​រោងភាពយន្ត Major Cineplex ផ្សារ​ទំនើប​អ៊ីអន។

 

អ្នក​ដែល​ទទួល​បាន​សំបុត្រ​កុន​នេះ គឺ​ជា​អ្នក​ដែល​ចូលរួម​ឆ្លើយ​សំណួរ​ងាយៗ​នៅ​លើ​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​ផ្ទាល់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ស្រាបៀរ​អង្គរ​តែ​ម្ដង។ សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ ដើម្បី​តាម​ដាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ និង​ដឹង​ពី​កម្មវិធី​ឆ្លើយ​សំណួរ​យក​រង្វាន់​ផ្សេងៗ​នៅ​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​របស់​ស្រាបៀរ​អង្គរ។

 

សូម​មើល​ទិដ្ឋភាព​រាត្រី​ភាពយន្ត​អង្គរ​ម្សិលមិញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

ទិដ្ឋភាព​រាត្រី​ខ្សែ​ភាព​យន្ដ​អង្គរ​ នៅ​ Major Cineplex ម្សិលមិញ​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​រាត្រី​ខ្សែ​ភាព​យន្ដ​អង្គរ​ នៅ​ Major Cineplex ម្សិលមិញ​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​រាត្រី​ខ្សែ​ភាព​យន្ដ​អង្គរ​ នៅ​ Major Cineplex ម្សិលមិញ​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​រាត្រី​ខ្សែ​ភាព​យន្ដ​អង្គរ​ នៅ​ Major Cineplex ម្សិលមិញ​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​រាត្រី​ខ្សែ​ភាព​យន្ដ​អង្គរ​ នៅ​ Major Cineplex ម្សិលមិញ​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​រាត្រី​ខ្សែ​ភាព​យន្ដ​អង្គរ​ នៅ​ Major Cineplex ម្សិលមិញ​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​រាត្រី​ខ្សែ​ភាព​យន្ដ​អង្គរ​ នៅ​ Major Cineplex ម្សិលមិញ​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​រាត្រី​ខ្សែ​ភាព​យន្ដ​អង្គរ​ នៅ​ Major Cineplex ម្សិលមិញ​នេះ

 

#PassOnTheGood