៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទី​លាន​បាល់ទាត់​៣​កន្លែង​នៅ​ខេត្ត​ព្រៃវែង

ព្រៃវែង​ជា​ខេត្ត​មួយ​ដែល​ខ្សត់​ខ្សោយ​ជាង​គេ​ផ្នែក​កីឡា​ទាំង​ធន​ធាន​មនុស្ស​ និង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម័្ពន្ធ។ ​ថ្ងៃ​ Sabay សូម​បង្ហាញ​ទី​លាន​បាល់ទាត់​៣​កន្លែង​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រៃវែង​​គឺ​ទី​លាន​​កីឡដ្ឋាន​ខេត្ត​ ទី​លាន​វិទ្យាល័យ​ស្វាយអន្ទរ​ និង​ទី​លាន​វិទ្យាល័យ​ព្រៃ​ដើម​ថ្នឹង។  លោក​ គង់ សយ ប្រធាន​ការិយាល័យ​ខេត្ត​ព្រៃវែង​បាន​ប្រាប់​​ថា ខេត្ត​ព្រៃវែង​ជា​ខេត្ត​កម្សត់​ជាង​គេ​សម្រាប់​វិស័យ​កីឡា​ដែល​ផ្លូវ​ជាតិ​សំខាន់​ៗ​មិន​​​មាន​ចំ​ទី​រួម​ខេត្ត​មួយ​នេះ​ ខណៈ​​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ និង​ធន​ធាន​មនុស្ស​ក៏​មិន​សូវ​សំបូរ៕

 

៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទី​លាន​បាល់ទាត់​៣​កន្លែង​នៅ​ខេត្ត​ព្រៃវែង

 

៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទី​លាន​បាល់ទាត់​៣​កន្លែង​នៅ​ខេត្ត​ព្រៃវែងទី​លាន​​កីឡដ្ឋាន​ខេត្ត​

 

៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទី​លាន​បាល់ទាត់​៣​កន្លែង​នៅ​ខេត្ត​ព្រៃវែង

 

៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទី​លាន​បាល់ទាត់​៣​កន្លែង​នៅ​ខេត្ត​ព្រៃវែងទី​លាន​វិទ្យាល័យ​ស្វាយអន្ទរ

 

៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទី​លាន​បាល់ទាត់​៣​កន្លែង​នៅ​ខេត្ត​ព្រៃវែង

 

៦​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទី​លាន​បាល់ទាត់​៣​កន្លែង​នៅ​ខេត្ត​ព្រៃវែងទី​លាន​វិទ្យាល័យ​ព្រៃដើម​ថ្នឹង

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា​