​មន្ត្រី​គ​.​ជ​.​ប គ្រោង​ជួប​លោក នី ចរិយា ហើយ​រឿង​តំណែង​ទុក​ចាំ​សាលក្រម​ឬ​ដីកា​ស្ថាពរ

  ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត បានរៀបចំ​ក្រុម​ទៅ​ជួប​សួរសុខទុក្ខ​លោក នី ចរិយា ដល់​ពន្ធនាគារ​ភ្នំពេញ (PJ) ។ ក្រុម​របស់​គ​.​ជ​.​ប នោះ នឹងមាន​វត្តមាន​សមា​ជិ​កគ​.​ជ​.​ប មួយ​ចំនូ និង​មន្ត្រី​ជំនាញ​ផ្នែក​ច្បាប់​របស់​ស្ថាប័ន​នេះដែរ​។