លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ៖ តម្លៃ​កៅស៊ូ​នៅ​កម្ពុជា លក់​ថោក​ជាង​ទីផ្សារ​ម៉ាឡេស៊ី ក៏​នៅតែ​ពិបាក​រក​អ្នកទិញ​

ភ្នំពេញ:
តាមរយៈ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ផ្លូវការ លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធី​គ្រុប បាន​លើកឡើងថា   បើទោះបីជា​យើង​មើលឃើញ​តម្លៃ​កៅស៊ូ​នៅ​ទីផ្សារ​ម៉ាឡេស៊ី នៅ​ថ្ងៃទី​១១ ខែឧសភា មានតម្លៃ​រហូត​ទៅដល់ ១.៧៨១​ដុល្លារ​ក្នុង​១​តោន ក៏ប៉ុន្តែ​យើង​ចង់​លក់​ត្រឹមតែ​តម្លៃ​ក្រោម ១.៣០០​ដុល្លារ​ក្នុង​១​តោន ក៏​នៅតែ​ពិបាក​រក​អ្នកទិញ​ដែរ ។​

​លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី បាន​សរសេរ​បន្ថែមទៀត​ថា បើទោះបីជា​យ៉ាងដូច​ឆ្នះ​ក៏ដោយ ដូច​ការគ្រោងទុក រោងចក្រ​កែច្នៃ​កៅស៊ូ​ក្រែប ដែលមាន​កម្លាំង​ផលិត​ពីរ​តោន​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​ជ័រ​ស្ងួត ជា​លើក​ទី​១ នៅ​តំបន់​ឆ្នេរសមុទ្រ​កែវផុស​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ត្រូវបាន​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​សកម្មភាព​សាកល្បង ដោយ​ជោគជ័យ​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ ដូច​ការគ្រោងទុក ។​

​លោក បាន​លើកឡើងថា រូបភាព​ទាំងអស់នេះ គឺជា​សកម្មភាព​របស់​បុគ្គលិក​កម្មករ ដែល​កន្លងមក បាន​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង ពុះពារ​ជម្នះ​រាល់​ឧបសគ្គ រហូត​ទទួលបាន​ជោគជ័យ ជា​បន្តបន្ទាប់ រហូតមកដល់​សព្វថ្ងៃ​នេះ​៕​

លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ៖ តម្លៃ​កៅស៊ូ​នៅ​កម្ពុជា លក់​ថោក​ជាង​ទីផ្សារ​ម៉ាឡេស៊ី ក៏​នៅតែ​ពិបាក​រក​អ្នកទិញ​

លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ៖ តម្លៃ​កៅស៊ូ​នៅ​កម្ពុជា លក់​ថោក​ជាង​ទីផ្សារ​ម៉ាឡេស៊ី ក៏​នៅតែ​ពិបាក​រក​អ្នកទិញ​

លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ៖ តម្លៃ​កៅស៊ូ​នៅ​កម្ពុជា លក់​ថោក​ជាង​ទីផ្សារ​ម៉ាឡេស៊ី ក៏​នៅតែ​ពិបាក​រក​អ្នកទិញ​

លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ៖ តម្លៃ​កៅស៊ូ​នៅ​កម្ពុជា លក់​ថោក​ជាង​ទីផ្សារ​ម៉ាឡេស៊ី ក៏​នៅតែ​ពិបាក​រក​អ្នកទិញ​

លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ៖ តម្លៃ​កៅស៊ូ​នៅ​កម្ពុជា លក់​ថោក​ជាង​ទីផ្សារ​ម៉ាឡេស៊ី ក៏​នៅតែ​ពិបាក​រក​អ្នកទិញ​

លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ៖ តម្លៃ​កៅស៊ូ​នៅ​កម្ពុជា លក់​ថោក​ជាង​ទីផ្សារ​ម៉ាឡេស៊ី ក៏​នៅតែ​ពិបាក​រក​អ្នកទិញ​

លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ៖ តម្លៃ​កៅស៊ូ​នៅ​កម្ពុជា លក់​ថោក​ជាង​ទីផ្សារ​ម៉ាឡេស៊ី ក៏​នៅតែ​ពិបាក​រក​អ្នកទិញ​

លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ៖ តម្លៃ​កៅស៊ូ​នៅ​កម្ពុជា លក់​ថោក​ជាង​ទីផ្សារ​ម៉ាឡេស៊ី ក៏​នៅតែ​ពិបាក​រក​អ្នកទិញ​

លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ៖ តម្លៃ​កៅស៊ូ​នៅ​កម្ពុជា លក់​ថោក​ជាង​ទីផ្សារ​ម៉ាឡេស៊ី ក៏​នៅតែ​ពិបាក​រក​អ្នកទិញ​

លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ៖ តម្លៃ​កៅស៊ូ​នៅ​កម្ពុជា លក់​ថោក​ជាង​ទីផ្សារ​ម៉ាឡេស៊ី ក៏​នៅតែ​ពិបាក​រក​អ្នកទិញ​

លោក​បណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ៖ តម្លៃ​កៅស៊ូ​នៅ​កម្ពុជា លក់​ថោក​ជាង​ទីផ្សារ​ម៉ាឡេស៊ី ក៏​នៅតែ​ពិបាក​រក​អ្នកទិញ​