អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​

នៅថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» សូមពាំនាំមកជូនទស្សនីយភាពប្លែកភ្នែកមួយទៀតដែលនិយាយពីតារាក្រៅស្រុក សម្រាប់ប្រិយមិត្តទស្សនាកម្សាន្ត ដោយយើងនឹងបង្ហាញជូននូវកម្រងរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ នាង ផេនខេក ខេម៉ានីត ជាតារាសម្តែងស្រីល្បីល្បាញម្នាក់ប្រចាំប្រទេសថៃ ។

អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​

តារាសម្តែងស្រីម្នាក់នេះកំពុងមានសន្ទុះគាំទ្រយ៉ាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រិយមិត្តក្នុងស្រុក និង ក្រៅស្រុក សូម្បីតែនៅប្រទេសកម្ពុជា ក៏មានប្រិយមិត្តមិនស្ទើរដែរ ដែលចាប់អារម្មណ៍ និង គាំទ្រនាង ហើយចាត់ទុកនាងជាតារាក្នុងដួងចិត្ត ក៏ព្រោះតែសមត្ថភាពសម្តែងដ៏រស់រវើក ប្រកបដោយទេពកោសល្យរបស់នាង ។

អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​

១៩ ប៉ុស្តិ៍ពី ផេនខេក ខេម៉ានីត ខាងក្រោមនេះ បានបង្ហាញឱ្យឃើញនូវសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ រួមផ្សំជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ប៉ប្រឹមទៀតនោះ រឹតតែធ្វើឱ្យនាងកាន់តែលេចធ្លោក្នុងខ្សែភ្នែកប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រជាច្រើន សម្លឹងមើលមិនដាក់ភ្នែក ។

អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​

ចង់ដឹងថាតារាសម្តែងស្រីថៃ នាង ផេនខេក ខេម៉ានីត មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិយ៉ាងណា តោះ! ទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៕ សាកល

អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​
អស់ទាស់​! ២០ ប៉ុស្តិ៍​របស់ ផេ​ន​ខេ​ក ពិតជា​ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ភ្លឹកស្មារតី​