សន្និបាត​ការងារ​កំចាត់​រោគ​របេង​២០១៥​​ទូទាំង​ប្រទេស ​លើក​ទី​២១

សន្និបាត​ការងារ​កំចាត់​រោគ​របេង​២០១៥​​ទូទាំង​ប្រទេស ​លើក​ទី​២១ភ្នំពេញ​ ៖​ មហោស្រព​ចេនឡា​នៅ​​វេលា​ម៉ោង​៨​និង​៣០​នាទី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ មជ្ឈ​មណ្ឌល​ជាតិ​កំចាត់​ជំងឺរបេង ​និង​ហង់​សិន ​បាន​រៀបចំ​សន្និបាត​ការងារ​កំចាត់​រោគ​របេង​ឆ្នាំ​២០១៥ ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​លើក​ទី​២១​ ក្រោម​អធិបតីភាព​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ​ម៉ម​ ប៊ុន​ហេង ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុ​ខា​ភិបាល​។ ឆ្នាំ​២០១៥ ​កម្មវិធី​ជាតិ​ បាន​ស្រាវជ្រាវ​ជំងឺរបេង​បាន​ចំនួន​៣៥៦៣៨​ករណី​៕

សន្និបាត​ការងារ​កំចាត់​រោគ​របេង​២០១៥​​ទូទាំង​ប្រទេស ​លើក​ទី​២១

សន្និបាត​ការងារ​កំចាត់​រោគ​របេង​២០១៥​​ទូទាំង​ប្រទេស ​លើក​ទី​២១