សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​តំណាង​សហគមន៍​ចំនួន​៥​នាក់ ​ដែល​ព្យាយាម​ពាក់អាវ​ខ្មៅ​តវ៉ា​ឲ្យ​ដោះលែង​សង្គម​ស៊ីវិល

សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​តំណាង​សហគមន៍​ចំនួន​៥​នាក់ ​ដែល​ព្យាយាម​ពាក់អាវ​ខ្មៅ​តវ៉ា​ឲ្យ​ដោះលែង​សង្គម​ស៊ីវិលភ្នំពេញ ​៖​ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​ តំណាង​សមាគម​ ចំនួន​៥ នាក់ បាន​ទៅ​ជួបជុំគ្នា​នៅមុខ​មជ្ឈមណ្ឌល​ចេនឡា ក្បែរ​ផ្សារ​ដើម​គរ ដើម្បី បន្ត​យុទ្ធនាការ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ពណ៌​ខ្មៅ ហើយ គោលបំណង​នៃ​ការធ្វើ យុទ្ធនាការ​នេះ គឺ​ដើម្បី​ទាមទារ ឲ្យ​ដោះលែង​អ្នកការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស ចំនួន​៤ រូប និង គ​.​ជ​.​ប ១ រូប តែ​ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​រារាំង និង​ឃាត់ខ្លួន ហើយ​មនុស្ស​ទាំង​៥​នាក់ ដែល​ចាប់ខ្លួន​រួមមាន​
​ទី​១- អ្នកស្រី ច្រាយ នី​ម​
​ទី​២- អ្នកស្រី ង៉ូ​វ នារី​
​ទី​៣- អ្នកស្រី អ៊ឹម ស្រី​ទូច​
​ទី​៤- អ្នកស្រី ភោគ សុ​ឃី​ន​ និង​ទី​៥- អ្នកស្រី យិន ស្រ៊ី​ន៕
សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​តំណាង​សហគមន៍​ចំនួន​៥​នាក់ ​ដែល​ព្យាយាម​ពាក់អាវ​ខ្មៅ​តវ៉ា​ឲ្យ​ដោះលែង​សង្គម​ស៊ីវិល

សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​តំណាង​សហគមន៍​ចំនួន​៥​នាក់ ​ដែល​ព្យាយាម​ពាក់អាវ​ខ្មៅ​តវ៉ា​ឲ្យ​ដោះលែង​សង្គម​ស៊ីវិល

សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​តំណាង​សហគមន៍​ចំនួន​៥​នាក់ ​ដែល​ព្យាយាម​ពាក់អាវ​ខ្មៅ​តវ៉ា​ឲ្យ​ដោះលែង​សង្គម​ស៊ីវិល

សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​តំណាង​សហគមន៍​ចំនួន​៥​នាក់ ​ដែល​ព្យាយាម​ពាក់អាវ​ខ្មៅ​តវ៉ា​ឲ្យ​ដោះលែង​សង្គម​ស៊ីវិល

សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​តំណាង​សហគមន៍​ចំនួន​៥​នាក់ ​ដែល​ព្យាយាម​ពាក់អាវ​ខ្មៅ​តវ៉ា​ឲ្យ​ដោះលែង​សង្គម​ស៊ីវិល

សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​តំណាង​សហគមន៍​ចំនួន​៥​នាក់ ​ដែល​ព្យាយាម​ពាក់អាវ​ខ្មៅ​តវ៉ា​ឲ្យ​ដោះលែង​សង្គម​ស៊ីវិល

សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​តំណាង​សហគមន៍​ចំនួន​៥​នាក់ ​ដែល​ព្យាយាម​ពាក់អាវ​ខ្មៅ​តវ៉ា​ឲ្យ​ដោះលែង​សង្គម​ស៊ីវិល

សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​តំណាង​សហគមន៍​ចំនួន​៥​នាក់ ​ដែល​ព្យាយាម​ពាក់អាវ​ខ្មៅ​តវ៉ា​ឲ្យ​ដោះលែង​សង្គម​ស៊ីវិល