ប្រធានាធិបតី​ជាប់ឆ្នោត​ថ្មី​ហ្វីលីពីន​ប្ដេជ្ញា​កម្ទេច​ពួកឧក្រិដ្ឋជន​

dnt-news : ​ប្រធានាធិបតី​ជាប់ឆ្នោត​ថ្មី​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន លោក Rodrigo Duterte កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ម្សិលមិញ​បាន​ប្ដេជ្ញា​ប្រើប្រាស់​ឡើងវិញ​នូវ​ទោស​ប្រហារជីវិត​និង​ផ្ដល់​បទបញ្ជា​ឲ្យ​កម្លាំង​សន្តិសុខ​បាញ់សម្លាប់​ពួកឧក្រិដ្ឋជន​។​