រដ្ឋាភិបាល​អូស្ត្រាលី​ប្រកាស​ពី​កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍​សម្រាប់​និស្សិត កម្ពុជា​

​រដ្ឋាភិបាល​អូស្ត្រាលី​នឹង​ផ្តល់​អាហារ​រូបករណ៍​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត បណ្ឌិត វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល និង​ស្រាវជ្រាវ​ក្រោយ​ថ្នាក់បណ្ឌិត​ទៅដល់​និស្សិត​ក្នុងប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍​ជាច្រើន ដែល​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​ប្រទេស​កម្ពុជា​ផងដែរ​។ នេះ​បើ​យោងទៅតាម​លិខិត​មួយច្បាប់​របស់​ស្ថានទូត​អូស្ត្រាលី ផ្ញើមក​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​អប់រំ