ប្រធានាធិបតី​ថ្មី​របស់​ហ្វីលីពីន​ថា​នឹង​នាំ​ច្បាប់​កាត់​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​មក​អនុវត្ដ​ឡើង​វិញ​

ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​លោក Rodrigo Duterte ដែល​ទើប​បាន​ជាប់​ឆ្នោត​និយាយ​ថា លោក​នឹង​នាំ​មក​វិញ​នូវ​ច្បាប់​ដាក់​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​ និង​ផ្ដល់​ការ​បញ្ជា​ដល់​កង​កម្លាំង​សន្ដិសុខ​ឲ្យ​បាញ់​សម្លាប់​ឧក្រិដ្ឋជន។