ក្រសួង​ព័ត៌មាន​កម្ពុជា​រំលឹក​ម្ដង​ទៀត​ឲ្យ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ក្នុង​ស្រុក​ប្រើ​ប្រាស់​គោរម​ងារ​សម្ដេច​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​

កាល​ពីសប្ដាហ៍​មុន​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ទទួល​​បញ្ជា​ពីក្រសួង​ព័ត៌មាន​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ឈ្មោះ និង​គោរម​ងារ​ពេញ​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​ ហ៊ុន សែន។

  • ក្រសួង​ព័ត៌មាន​កម្ពុជា​រំលឹក​ម្ដង​ទៀត​ឲ្យ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ក្នុង​ស្រុក​ប្រើ​ប្រាស់​គោរម​ងារ​សម្ដេច​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​已关闭评论
  • 29 views
  • Hide Sidebar
    A+