​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ធំ​ៗលើ​ពិភពលោក​ រក​ចំណូល​​រាប់​សិប​​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ​ៗ​។​ ​ក្នុង​នោះ​ប្រិយមិត្ត​ដឹង​ទេ​ថា​ ​តើ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​មួយ​ណា​ ​បុគ្គលិក​មាន​ប្រាក់​ខែ​កម្រិត​ខ្ពស់​នោះ​ ​ដូច​នេះ​តោះ​ទៅ​មើល​ទាំង​អស់​គ្នា​ ​។​ ​

១. Google​ ​ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក ១៤០.០០០​ដុល្លារ​

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

២. Salesforce.com ប្រាក់ខែបុគ្គលិក​ ​១៣៦.០០០​ដុល្លារ​

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

៣. Facebook​ ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក ​១៣៥.០០០​ដុល្លារ​

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

៤. Microsoft ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក​ ​១២៩.០០០​ដុល្លារ​

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

៥. NetApp​  ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក ​១២៩.០០០​ដុល្លារ​

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

៦. Apple ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក​ ​១២៧.០០០​ដុល្លារ​

 

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

៧. eBay ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក​ ​១២៥.០០០​ដុល្លារ​

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

៨. Cisco Systems​ ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក ​១២៤.០០០​ដុល្លារ​

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

៩. Symantec ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក​ ​១១៩.០០០​ដុល្លារ​

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

១០. Intel​ ​ប្រាក់ខែ បុគ្គលិក ១១៨.០០០​ដុល្លារ​

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?

 

ប្រភព៖ sabay

អ្នកនឹងចូលចិត្ត

  • ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ណា​ ​​ឲ្យ​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​​ច្រើន​ជាង​គេ​?已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/05/16  Category:កំសាន្ត
Tags: