ខេត្តរតនគិរី​គ្មាន​ភ្លៀង ខណៈដែល ភ្លៀង​ធ្លាក់​ស្ទើរ​គ្រប់​រាជធានី​ខេត្ត​ទូទាំងប្រទេស​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ : យោងតាម​របាយការណ៍​ពី​ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៨ ខែឧសភា​នេះ បានបង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញថា ចាប់ពី​ម៉ោង​៧​ព្រឹក ថ្ងៃទី​១៧ ខែឧសភា ដល់​ម៉ោង​៧​ព្រឹក ថ្ងៃទី​១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ស្ទើរ​គ្រប់​រាជធានី​ខេត្ត​ទូទាំងប្រទេស ក្នុង​របាយ​ទឹកភ្លៀង​ចាប់ពី​១-១២០mm​។ តែ​ដោយឡែក​មានតែ​ខេត្តរតនគិរី មួយគត់ ដែល​មិនមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​៕

ខេត្តរតនគិរី​គ្មាន​ភ្លៀង ខណៈដែល ភ្លៀង​ធ្លាក់​ស្ទើរ​គ្រប់​រាជធានី​ខេត្ត​ទូទាំងប្រទេស​