ថៃ​នាំចូល​ភាពយន្ត​មកកាន់​កម្ពុជា​គិត​ជា​ទឹកប្រាក់​ជាង​១០​លាន​ដុល្លារ​

dnt-news : ប្រទេស​ថៃ​បាន​នាំចូល​ផលិតផល​ភាពយន្ត​ចូលមកក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុ​ជា ប្រមាណ​១៧​រឿង​នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​។ ចំនួន​ដែល​កម្ពុជា​នាំចូល​នេះ គឺ​ស្មើ​ប្រមាណ​៧០​ភាគរយ ឬ​ប្រមាណ​ជាង​១០​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក ក្នុងចំណោម​ភាពយន្ត​ថៃ​ដែល​ត្រូវបាន​នាំចេញ​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​បរ​ទេស​។ លោក សោម សុគន្ធ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង