សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ប្រកាស​រៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់​សម្រាប់​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​បរម​សរី​រិ​ក​ធាតុ​ទៅ​ភ្នំ​ឧ​ត្តុ​ង​

dnt-news : ​អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​រៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់​នៅតាម​ដងផ្លូវ​មួយចំនួន​ដែល​ក្បួន​ដង្ហែ​ព្រះ​បរម​សរី​រិ​ក​ធាតុ​ត្រូវ​ធ្វើដំណើរ​ឆ្លងកាត់​យក​ទៅ​តម្កល់ទុក​នៅ​ភ្នំ​ឧ​ត្តុ​ង​វិញ​។​
​ក្នុង​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បង្ហាញថា ការ​ដង្ហែ​ព្រះ​ប