អាមេរិក​សម្រេច សម្រាល​ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច​ចេញពី​ភូមា​

dnt-news : ​យោងតាម​សារពត៌មាន BBC របស់​អង់គ្លេស បាន​ចុះផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃទី​១៨ ខែឧសភា​ម្សិលមិញ បានឱ្យដឹងថា សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​ធ្វើការ​សម្រេច​សម្រាល​ទ​ណ្ឌ​កម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​មួយកម្រិត​ចេញពី​ប្រទេស​ភូមា ដើម្បី​ជាការ​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​ប្រទេស​ភូមា ដែល​បានធ្វើ​កំណែទម្រង់​នយោបាយ បន្ទាប់ពី​រដ្ឋអំណាច​ដែល​គ្រប់គ្រង​ដ