អូ​បា​ម៉ា​ជជែក​ពី​បញ្ហា​អាវុធ​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​វៀតណាម​

dnt-news : លោក បា​រ៉ា​ក់ អូ​បា​ម៉ា ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋអាមេរិក​បានធ្វើ​ដំណើរ​ទៅដល់​ប្រទេស​វៀតណាម​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ ហើយ​ចំណុច​ដែល​លោក​ត្រូវ​និយាយ​នោះ​គឺ​បញ្ហា​អាវុធ​និង​ទំនាក់ទំនង​ពាណិជ្ជកម្ម​។​​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នេះ​គឺជា​លើក​ទី​៣​ហើយ​របស់​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ទៅកាន់​ប្រទេស​វៀតណាម បន្ទាប់ពី​សង្គ្រ