តារា​សិង្ហ​បុរី​ប្រកាស​ពី​គម្រោង​រៀបការ​ជាមួយ​តារា​ចិន​វ័យចាស់​ជាង​៧​ឆ្នាំ​

dnt-news : ​ក​ម្លោះ​តារា​សិង្ហ​បុរី ដែលមាន​វ័យ​ប្រមាណ​ជា​៣១​ឆ្នាំ បានប្រកាស​ពី​គម្រោង​រៀបការ​ជាមួយនឹង​តារាភាពយន្ត​ចិន​ដែលមាន​អាយុ​ចាស់​ជាង​ខ្លួន​រហូតដល់​ទៅ ៧​ឆ្នាំ​នៅ​ចុងឆ្នាំ​២០១៦ ខាងមុខនេះ​។​​តារាភាពយន្ត​សិង្ហ​បុរី​រូបនេះ គឺ​លោក​តៃ ស៊ៀ​ន​អ៊ី (Dai Xiangyu) រីឯ​នារី​ដែល​ខ្លួន​មាន​គម្រោង​ថា​នឹង​រៀបកា