ប្រាក់ខែ​បុគ្គលិក​កាន់​តូ​នាទី​សំខាន់ៗ​នៅ Facebook

dnt-news : ​ប្រិយមិត្ត​ធ្លាប់​ធ្ង​ល់​ទេ​បុគ្គលិក​បម្រើការ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន Facebook ទទួលបាន​ប្រាក់ខែ​ប៉ុន្មាន​សម្រាប់​មុខតំណែង​ការងារ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ល្បីឈ្មោះ​នេះ​។ Sabay សូម​បង្ហាញ ប្រាក់ខែ​នៃ​បុគ្គលិក​ផ្នែក​សំខាន់ៗ​មួយចំនួន​ដែល​ធ្វើការ​ក្រុមហ៊ុន​បណ្តាញ​សង្គម​មួយ​នេះ​គិត​ជា​មធ្យម​ក្នុង​មួយឆ្នាំ ៕