ពលរដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​ជាង​៧០%​គាំទ្រ​ឲ្យ​ដាក់​បញ្ចូល​ពលរដ្ឋ​ជន​ជាតិ​ដើម​អូស្ដ្រាលី​ក្នុង​ច្បាប់​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​

នៅ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​សម្រង់​មតិ​ចុង​ក្រោយ​របស់​ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន ABC តាម​រយៈ​កម្មវិធី​ស្ទង់​មតិ​តាម​អ៊ីនធើរណិត​ហៅ​ថា Vote Compass ឬ​ត្រីវិស័យ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​បាន​រក​ឃើញ​ថា ពល​រដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​មាន​ការ​គាំទ្រ​ខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​ការ​ទទួល​​ស្គាល់​ជន​ជាតិ​ដើម​អូស្ដ្រាលី​នៅ​ក្នុង​ច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ​ដែល​ជា​ច្បាប់​ កំពូល​របស់​អូស្ដ្រាលី។

  • ពលរដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​ជាង​៧០%​គាំទ្រ​ឲ្យ​ដាក់​បញ្ចូល​ពលរដ្ឋ​ជន​ជាតិ​ដើម​អូស្ដ្រាលី​ក្នុង​ច្បាប់​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​已关闭评论
  • 19 views
  • Hide Sidebar
    A+