អូបាម៉ាថា វៀតណាមអាចទិញអាវុធពីអាមេរិក តែអាមេរិកលក់ឬមិនលក់អាស្រ័យលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សវៀតណាម និពន្ធដោយ : សៅ ផលនិស្ស័យ       23-05-2016, 2:54 pm         1010

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 012 900 132 - 010 299 377អូបាម៉ាថា វៀតណាមអាចទិញអាវុធពីអាមេរិក តែអាមេរិកលក់ឬមិនលក់អាស្រ័យលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សវៀតណាម

  • អូបាម៉ាថា វៀតណាមអាចទិញអាវុធពីអាមេរិក តែអាមេរិកលក់ឬមិនលក់អាស្រ័យលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សវៀតណាម និពន្ធដោយ : សៅ ផលនិស្ស័យ       23-05-2016, 2:54 pm         1010已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+