រកឃើញ​គ្រោងឆ្អឹង​ក្រៀម​ស្ងួត​ចម្លែកៗ​ក្រោម​មណ្ឌល​កុមារកំព្រា​

កាលពីឆ្នាំ ២០០៦ ក្រោយពេលគាស់កកាយបន្ទប់សម្ងាត់ក្រោមដី នាមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយ នៅក្រុងឡុងដ៍ ប្រទេសអង់គ្លេស គេបានរកឃើញកេសឈើដ៏ច្រើនផ្ទុកនូវបណ្តាវត្ថុចម្លែកៗ រួមមានទាំងគំនូរសំណាកសត្វចម្លែក អមជាមួយកំណាត់ត្រាដ៏អាថ៌កំបាំង ។

គេបានធ្វើការសម្រិតសម្រាំង និងរៀបចំជា “ឯកសាស្រាវជ្រាវសត្វអាថ៌កំបាំង Merrylin” -ដោយយកតាមឈ្មោះរបស់ Thomas Theodore Merrylin -ដែលជាធម្មជាតិវិទូ និងជាបូរាណវិទូ ផងដែរ ។ លោក Thomas Theodore Merrylin បានបូជាជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រមូលផ្តុំ និងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីសភាវៈចម្លែកៗ ។

ខាងក្រោមជាសំណុំឯកសារប្រមូលផ្តុំនូវរូបភាពរបស់គ្រោងឆ្អឹងស្ងួតក្រៀម ត្រូវបានរកឃើញនាឆ្នាំ ២០១៦ ។ ប៉ុន្តែ យើងពុំដឹងថា វាជារបស់ពិត ឬ ក្លែងក្លាយនោះទេ គ្រាន់តែថា បើគ្រាន់តែក្រឡេកមើលវានោះ គឺគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ឲ្យយើង… ព្រឺរោមពុំខាន ៕

រកឃើញ​គ្រោងឆ្អឹង​ក្រៀម​ស្ងួត​ចម្លែកៗ​ក្រោម​មណ្ឌល​កុមារកំព្រា​

រកឃើញ​គ្រោងឆ្អឹង​ក្រៀម​ស្ងួត​ចម្លែកៗ​ក្រោម​មណ្ឌល​កុមារកំព្រា​លោក Thomas Theodore Merrylin

រកឃើញ​គ្រោងឆ្អឹង​ក្រៀម​ស្ងួត​ចម្លែកៗ​ក្រោម​មណ្ឌល​កុមារកំព្រា​ រកឃើញ​គ្រោងឆ្អឹង​ក្រៀម​ស្ងួត​ចម្លែកៗ​ក្រោម​មណ្ឌល​កុមារកំព្រា​