ឆេះ​បន្ទប់​ស្នាក់នៅ​ស្លាប់​កុមារី ១៧ នាក់​ គួរ​ឱ្យ​អា​សូរ​

6 Videos


កើតហេតុអគ្គីភ័យឆេះកន្លែងស្នាក់នៅកុមារី នៃសាលាបឋនសិក្សាកៀតភិថាក់វិទ្យា នៅស្រុកវៀងប៉ាប៉ៅ ខេត្តឆៀងរ៉ាយ ប្រទេសថៃ បណ្តាលឱ្យស្លាប់កុមារីមានអាយុពី ៥-១២ ឆ្នាំ ១៧ នាក់ និង របួស ៧ នាក់ និង ខូចខាតបន្ទប់ស្នាក់នៅ ២ កន្លែង ។

ឆេះ​បន្ទប់​ស្នាក់នៅ​ស្លាប់​កុមារី ១៧ នាក់​ គួរ​ឱ្យ​អា​សូរ​

ការឆេះនោះវេលាម៉ោង ២៣:០០ នៃថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ដែលបន្ទប់ស្នាក់នៅមាន ទាំងអស់ ៣៨ នាក់ ។ បន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងអគ្គីបានហើយ គេបានប្រទះឃើញសាកសពកុមារី ស្លាប់រដូករណែលយ៉ាងអាណោចអាធ័មពេញបន្ទប់ ៕ សូរ្យកាន្ត (ថៃរ៉ាត់)

ឆេះ​បន្ទប់​ស្នាក់នៅ​ស្លាប់​កុមារី ១៧ នាក់​ គួរ​ឱ្យ​អា​សូរ​
ឆេះ​បន្ទប់​ស្នាក់នៅ​ស្លាប់​កុមារី ១៧ នាក់​ គួរ​ឱ្យ​អា​សូរ​
ឆេះ​បន្ទប់​ស្នាក់នៅ​ស្លាប់​កុមារី ១៧ នាក់​ គួរ​ឱ្យ​អា​សូរ​
ឆេះ​បន្ទប់​ស្នាក់នៅ​ស្លាប់​កុមារី ១៧ នាក់​ គួរ​ឱ្យ​អា​សូរ​
ឆេះ​បន្ទប់​ស្នាក់នៅ​ស្លាប់​កុមារី ១៧ នាក់​ គួរ​ឱ្យ​អា​សូរ​
ឆេះ​បន្ទប់​ស្នាក់នៅ​ស្លាប់​កុមារី ១៧ នាក់​ គួរ​ឱ្យ​អា​សូរ​
ឆេះ​បន្ទប់​ស្នាក់នៅ​ស្លាប់​កុមារី ១៧ នាក់​ គួរ​ឱ្យ​អា​សូរ​
ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត