ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​កាន់​តូនាទី​​សំខាន់​ៗ​នៅ Facebook

ប្រិយមិត្តធ្លាប់ធ្ងល់ទេបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុន Facebook ទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានសម្រាប់មុខតំណែងការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះនេះ។ Sabay សូមបង្ហាញ ប្រាក់ខែនៃបុគ្គលិកផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលធ្វើការក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គមមួយនេះគិតជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំ ៕

ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​កាន់​តូនាទី​​សំខាន់​ៗ​នៅ Facebook

ប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមអភិវឌ្ឍកម្មវិធី ប្រាក់ខែ ១៦៤ ៩៩៩ ដុល្លារ

អ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី កម្រិតខ្ពស់ ប្រាក់ខែ ១៥៩ ៥៤៥ ដុល្លារ

អ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី កម្រិតមធ្យម ប្រាក់ខែ ១៥៥ ០៧១ ដុល្លារ

ប្រធានគ្រប់គ្រង កម្មវិធីបច្ចេកទេស ប្រាក់ខែ ១៤៩ ៥៨១ ដុល្លារ

ប្រធានគ្រប់គ្រង ផលិតផល ប្រាក់ខែ ១៤៦ ៤៩០ ដុល្លារ

អ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ប្រាក់ខែ ១៤១ ៦៣៥ ដុល្លារ

អ្នកស្រាវជ្រាវទិន្នន័យបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ប្រាក់ខែ ១៣៧ ០៣២ ដុល្លារ

អ្នកវិភាគទិន្នន័យ ប្រាក់ខែ ១៣៥ ៧៦៩ ដុល្លារ

អ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី កម្រិតក្រោមមធ្យម ប្រាក់ខែ ១៣៥ ៥៦១ ដុល្លារ

អ្នកអភិវឌ្ឍផលិតផល ប្រាក់ខែ ១៣៣ ០៩៧ ដុល្លារ

វិស្វករ បណ្ដាញ Network ប្រាក់ខែ ១៣២ ៣៤១ ដុល្លារ

អ្នករចនា ផលិតផល ប្រាក់ខែ ១៣២ ១៧៤ ដុល្លារ

ប្រធានផ្នែកទីផ្សារផលិតផល ប្រាក់ខែ ១២៦ ១៤២ ដុល្លារ

អ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកម្រិតដំបូង ប្រាក់ខែ ១២៥ ៤៩១ ដុល្លា

ប្រភព៖ sabay

អ្នកនឹងចូលចិត្ត

  • ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​កាន់​តូនាទី​​សំខាន់​ៗ​នៅ Facebook已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/05/24  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: