ហួសចិត្ត​! វិធី​ធ្វើឱ្យ​ដើមទ្រូង​ធំ​ល្អ​របស់​ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​

6 Videos


កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ខាងវិស័យវះកាត់កែសម្ភស្សពីក្បាលដល់ចុងជើង ហើយក្នុងនោះដែរនារីជនជាតិកូរ៉េជាច្រើននាក់សុទ្ធសឹងតែបានឆ្លងកាត់មុខកាំបិទវះកាត់សម្រស់ ជាពិសេសការវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូង ។ ទាក់ទងជាមួយការងារវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូងនេះដែរ កាលពីពេលថ្មីៗនេះមាននារីស្រស់ស្អាតជនជាតិកូរ៉េម្នាក់បានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើឲ្យដើមទ្រូងធំល្អដោយមើលទៅដូចធម្មជាតិពិតៗ ហើយវិធីនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនចូលចិត្ត ឬ ខ្លាចមុខកាំបិទវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូង ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតណែនាំរបស់នារីកូរ៉េមិនបង្ហាញអតសញ្ញានខាងលើ សម្រាប់អ្នកដែលមានដើមទ្រូងតូចៗ ហើយមិនចង់វះកាត់ ក៏ដូចជាមិនចង់ប្រើប្រាស់ផលិតផលពង្រីកដើមទ្រូងជាដើម ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់វិធីនេះគឺគ្រាន់តែបន្លំភ្នែកមនុស្សទូទៅបានមួយគ្រាៗប៉ុណ្ណោះ ។ ចង់ដឹងថា តើគេធ្វើយ៉ាងណាសូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖ (ប្រភព៖ កូរ៉េប៊ូ) កុសល

ហួសចិត្ត​! វិធី​ធ្វើឱ្យ​ដើមទ្រូង​ធំ​ល្អ​របស់​ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​
ហួសចិត្ត​! វិធី​ធ្វើឱ្យ​ដើមទ្រូង​ធំ​ល្អ​របស់​ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​
ហួសចិត្ត​! វិធី​ធ្វើឱ្យ​ដើមទ្រូង​ធំ​ល្អ​របស់​ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​
ហួសចិត្ត​! វិធី​ធ្វើឱ្យ​ដើមទ្រូង​ធំ​ល្អ​របស់​ស្រី​ស្អាត​ជនជាតិ​កូរ៉េ​

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត