ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​កាន់​តូនាទី​​សំខាន់​ៗ​នៅ Facebook

ប្រិយមិត្ត​ធ្លាប់​ធ្ងល់​​ទេបុគ្គលិកបម្រើ​ការ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​​ ​Facebook​ ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​​ប៉ុន្មាន​សម្រាប់​​មុខ​តំណែង​ការងារ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ល្បី​ឈ្មោះ​នេះ​។​ ​Sabay​ ​សូម​បង្ហាញ​ ​​ប្រាក់​ខែ​​នៃ​បុគ្គលិក​ផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួន​ដែល​ធ្វើ​ការ​ក្រុមហ៊ុន​បណ្តាញ​សង្គម​មួយ​នេះ​គិត​ជា​មធ្យម​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ ​៕​

 

ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក​កាន់​តូនាទី​​សំខាន់​ៗ​នៅ Facebook

 

​ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​ក្រុម​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​ ​ប្រាក់​ខែ​ ​១៦៤​ ​៩៩៩​ ​ដុល្លារ​

 

​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​ ​កម្រិត​ខ្ពស់​ ​ប្រាក់​ខែ​ ​១៥៩​ ​៥៤៥​ ​ដុល្លារ​

 

​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​ ​កម្រិត​មធ្យម​ ​ប្រាក់​ខែ​ ​១៥៥​ ​០៧១​ ​ដុល្លារ​

 

​ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​ ​កម្មវិធី​បច្ចេកទេស​ ​ប្រាក់​ខែ​ ​១៤៩​ ​៥៨១​ ​ដុល្លារ​

 

​ប្រធាន​គ្រប់​គ្រង​ ​ផលិតផល​ ​ប្រាក់​ខែ​ ​១៤៦​ ​៤៩០​ ​ដុល្លារ​​

 

​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ ​ប្រាក់​ខែ​ ​១៤១​ ​៦៣៥ ​​​ដុល្លារ​​

 

​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ទិន្នន័យ​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ​ ​ប្រាក់​ខែ​ ​១៣៧​ ​០៣២​ ​ដុល្លារ​​

 

​អ្នក​វិភាគ​ទិន្នន័យ​ ​ប្រាក់​ខែ​ ​១៣៥​ ​៧៦៩​ ​ដុល្លារ​

 

​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​ ​កម្រិត​ក្រោម​មធ្យម​ ​ប្រាក់​ខែ​ ​១៣៥​​​ ​៥៦១​ ​ដុល្លារ​​

 

​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​ផលិតផល​ ​ប្រាក់​ខែ​ ​១៣៣​ ​០៩៧​ ដុល្លារ​​​

 

​វិស្វករ​ ​បណ្ដាញ​ ​Network​ ​ប្រាក់​ខែ​ ​១៣២​ ​៣៤១​ ​ដុល្លារ​​​

 

​អ្នក​រចនា​ ​ផលិតផល​ ​ប្រាក់​ខែ​ ​១៣២​ ​១៧៤​ ​ដុល្លារ​​​

 

​ប្រធាន​ផ្នែក​ទីផ្សារ​ផលិត​ផល​ ​ប្រាក់​ខែ​​ ​១២៦​ ​១៤២​ ​ដុល្លារ​​​

 

អ្នក​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​កម្រិត​ដំបូង​ ​ប្រាក់​ខែ​​ ​១២៥​ ​៤៩១​ ​ដុល្លារ​​​

 

អាន​បន្ត​ ​៖​​ ចង់​បាន​គំរូ​ម៉ូដ​​ផ្ទះ​ស្អាត​ៗ​ ​កុំ​ភ្លេច​កម្មវិធី​ ​Houzz​

 

​ប្រែ​សម្រួល​ ​៖​ ​រដ្ឋ
​ប្រភព​ ​៖​ ​businessinsider